Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Dương Duy
 • Nguyen Duy
 • 1978
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0972908461
 • https://www.facebook.com/hum.nuoinhot
 • Tiểu sử cá nhân

 • 650
 • 0
 • Viettennis
 • 10/06/2022
 • - Viettennis 650 Nguyen Duy