Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn văn khánh
 • Khánh tào lao
 • 2001
 • Thanh Hóa
 • Yêu tennis

 • Thông tin liên hệ

 • 0834250678
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100078834790249
 • Tiểu sử cá nhân

 • 740
 • 0
 • Viettennis
 • 10/08/2022
 • Ko

 • Ko

 • - Viettennis 740 Nguyễn Văn Khánh