Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Lê Anh
 • Anh_vien_thong
 • 1989
 • Phú Thọ
 • Thông tin liên hệ

 • 0989106100
 • Tiểu sử cá nhân

 • 635
 • 0
 • Mạnk Ckimay
 • 01/06/2022