Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Tùng ca tỉnh
 • Tùng CA tỉnh
 • 1990
 • Phú Thọ
 • Ko

 • Thông tin liên hệ

 • 0942455655
 • Tùng
 • Tiểu sử cá nhân

 • 735
 • 0
 • Mạnk Ckimay
 • 31/05/2022
 • Ko

 • Ko