Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Đặng Việt Dũng
 • Dũng Mượt
 • 1979
 • Hà Nội
 • Ko

 • Thông tin liên hệ

 • 0848465999
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100045491454157
 • Tiểu sử cá nhân

 • 735
 • 0
 • Viettennis
 • 30/05/2022
 • Ko

 • Ko

 • - Viettennis 735 Dũng Mượt