Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Nghĩa Mẫn
 • Nghĩa Hoà Bình
 • 1984
 • Hà Nội
 • Ko

 • Thông tin liên hệ

 • 0984989434
 • Tiểu sử cá nhân

 • 740
 • 0
 • Mạnk Ckimay
 • 30/05/2022
 • Ko

 • Ko