Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Ngọc sơn tây
 • Ngoc
 • 1989
 • Hà Nội
 • Ko

 • Thông tin liên hệ

 • 0988912768
 • Ngọc
 • Tiểu sử cá nhân

 • 775
 • 0
 • Viettennis
 • 30/05/2022
 • Ko

 • Ko

 • - Viettennis 775 Ngọc Sport