Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Văn Ngân
 • Hoàng Cò
 • 1992
 • Hà Nội
 • Ko

 • Thông tin liên hệ

 • 0568795555
 • https://www.facebook.com/nole.hoang.37
 • Tiểu sử cá nhân

 • 770
 • 0
 • Admin
 • 30/05/2022
 • Ko

 • Ko

 • - 30/05/2022 vào điểm 770 Hoàng Nole