Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Khanh Bãi Bằng
 • Khánh Bãi Bằng
 • 1978
 • Phú Thọ
 • Ko

 • Thông tin liên hệ

 • 0912703888
 • Khánh Bãi Bằng
 • Tiểu sử cá nhân

 • 735
 • 0
 • Mạnk Ckimay
 • 23/05/2022
 • Ko

 • Ko