Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Võ Đang
 • Võ Đang
 • 1978
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0903220600
 • Võ Đang
 • Tiểu sử cá nhân

 • 780
 • 0
 • Viettennis
 • 21/05/2022
 • - Viettennis 780 Võ Đang