Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Ngô Văn Vũ
 • Vũ đại kim
 • 1986
 • Hà Nội
 • 740 Viettennis

 • Thông tin liên hệ

 • 0906259996
 • Vũ đại kim
 • Tiểu sử cá nhân

 • 740
 • 0
 • Viettennis
 • 18/05/2022
 • Chưa

 • Chưa

 • - Viettennis 740 VutennisHN