Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Việt Dũng
 • tuandung
 • 1995
 • Vĩnh Phúc
 • Thông tin liên hệ

 • 0915163689
 • Tiểu sử cá nhân

 • 660
 • 0
 • Mạnk Ckimay
 • 17/05/2022