Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Cao Văn Bình
 • Bình Sứt
 • 1991
 • Phú Thọ
 • Thông tin liên hệ

 • 0826402888
 • Tiểu sử cá nhân

 • 735
 • 0
 • Viettennis
 • 13/05/2022
 • - Viettennis 735 Bình Sứt