Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Trịnh Trung Hải
 • Hai Viettel
 • 1979
 • Hòa Bình
 • Thông tin liên hệ

 • 0982222079
 • Tiểu sử cá nhân

 • 730
 • 0
 • Viettennis
 • 30/05/2022
 • - Viettennis 730 Hải Viettel