Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Dương Hoàng Anh
 • Hoàng Anh Bơ
 • 1991
 • Phú Thọ
 • Hlv

 • Thông tin liên hệ

 • 0985332555
 • https://www.facebook.com/tau.bo.7
 • Tiểu sử cá nhân

 • 740
 • 0
 • Mạnk Ckimay
 • 06/06/2022
 • Ko

 • Ko

 • - 18/3/2022 Viettennis 720 Hoàng Anh Bơ
  - 06/06/2022 Điều chỉnh điểm 720x lên 740 đỏ: vô địch 1280 việt trì open