Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Viết Nhật
 • Nhật Tia Chớp
 • 1992
 • Bắc Ninh
 • Thông tin liên hệ

 • 0982638392
 • Nhat Nguyen
 • Tiểu sử cá nhân

 • 630
 • 0
 • Ký Vườn Xoài
 • 03/05/2022