Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Trung Thành
 • Thành Sơn La
 • 1999
 • Hà Nội
 • 745 đỏ

 • Thông tin liên hệ

 • 0964207006
 • Thành Sơn La
 • Tiểu sử cá nhân

 • 740
 • 0
 • Admin
 • 30/10/2022
 • Giải clb vũ bão

 • Vô địch

 • - 09/05/2022 viettennis 745 Thành Sơn La
  - 30/10/2022 Điều chỉnh điểm từ 745đ => 740đ, thua playoff Ecopark Văn Giang Open 1 ND 1340 ngày 29/10