Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

  • Thông tin thành viên

  • Trương Minh Khôi
  • Tennis4V
  • 1986
  • Hà Nội
  • Thông tin liên hệ

  • 0936062619
  • Tiểu sử cá nhân

  • 0