Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Vũ đức toàn
 • Toàn vũ
 • 1994
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0963459994
 • Toan vu
 • Tiểu sử cá nhân

 • 680
 • 0
 • Đỗ Hoàng Lan
 • 15/04/2022
 • Chưa tham gia giải