Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Thế Thắng
 • Thắng Quỷ
 • 1979
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0988319889
 • Tiểu sử cá nhân

 • 630
 • 0
 • Admin
 • 10/04/2022