Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Lê Văn Tài
 • Touliver
 • 1988
 • Thanh Hóa
 • Điểm trình viettennis 660 đỏ

 • Thông tin liên hệ

 • 0903288787
 • Tài Max
 • Tiểu sử cá nhân

 • 660
 • 0
 • Viettennis
 • 07/04/2022
 • Giải Hồ Thành
  Giải Việt Trì
  Giải họ Phạm

 • Giải nhì Cup Việt Trì mở rộng 2021

 • - Viettennis 660đ Phong Lâm