Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Phạm Văn Thắng
 • Thangpham
 • 1984
 • Hà Nội
 • Không gì ngoài ham vui

 • Thông tin liên hệ

 • 0983161868
 • Tiểu sử cá nhân

 • 650
 • 0
 • Viettennis
 • Không

 • Không

 • - Viettennis 650x thangpham