Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Vương Trí Long
 • Mây Lang Thang
 • 1990
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0968237976
 • Tiểu sử cá nhân

 • 615
 • 0
 • Vương Sơn Tuấn
 • 13/05/2022