Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Hendrik Bruwer
 • Hendrik
 • 1982
 • Hà Nội
 • Vinh Quang

 • Thông tin liên hệ

 • 0762200282
 • Tiểu sử cá nhân

 • 660
 • 660
 • Đỗ Hoài Anh
 • 11/04/2022