Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Trung Kiên
 • KK
 • 1987
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0982988719
 • Tiểu sử cá nhân

 • 660
 • 0
 • Nguyễn Duy Tùng
 • 21/03/2022
 • chưa

 • chưa