Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Dương Tuấn Hùng
 • Tuan Hung
 • 1998
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0397389208
 • Duong Tuan Hung
 • Tiểu sử cá nhân

 • 655
 • 680
 • Hùng Sport
 • 17/10/2022
 • - Điểu chỉnh điểm SOLO từ 660 lên 680: vô địch giải solo 2.6 ngày 12/3/2022
  - 22/05/2022 Chuyển điểm xanh sang đỏ: đã tham gia 4 giải giaoluutennis
  - 17/10/2022 Điều chỉnh điểm đôi từ 660đ => 655đ, thua playoff Ninh Hiệp Open 1330 ngày 15/10/2022