Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Lê Xuân Thắng
 • Thắng IT
 • 1981
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0985884488
 • Tiểu sử cá nhân

 • 660
 • 660
 • Đỗ Hoài Anh
 • 19/02/2022