Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Ngô Đại Phúc
 • Phúc quảng ninh
 • 1979
 • Quảng Ninh
 • Thông tin liên hệ

 • 0936625811
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100012593898809
 • Tiểu sử cá nhân

 • 750
 • 0
 • Admin
 • 13/04/2023
 • - 26/04/2021 Tham khảo điểm 765 viettennis
  - 13/04/2023 điều chỉnh điểm từ 765 về 750 cho sát trình thực