Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Trần Anh Tú
 • Tú Thái Nguyên
 • 1995
 • Hà Nội
 • Máy đoa Phủ Liễn

 • Thông tin liên hệ

 • 0913741967
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100043460058223
 • Tiểu sử cá nhân

 • 765
 • 0
 • Admin
 • 07/11/2022
 • - Á Quân giải Bắc Ninh Open 1400

 • - Tham khảo điểm 720 đỏ viettennis
  - 03/05/2022 Điều chỉnh điểm từ 720 đỏ lên 745 đỏ cho sát điểm trình thực
  - 07/11/2022 điều chỉnh điểm từ 745 lên 765 cho sát trình thực