Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Trần Đức
 • Tranduc-kts
 • 1980
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0966620880
 • TranDuc
 • Tiểu sử cá nhân

 • 700
 • 0
 • Viettennis
 • 26/04/2021
 • Tham khảo điểm 700 viettennis