Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Phạm Nhật Minh
 • Minh Béo
 • 1998
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0966021998
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100003688361897
 • Tiểu sử cá nhân

 • 820
 • 0
 • Toàn Từ Liêm
 • 13/04/2021