Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Lưu Văn Toàn
 • Toàn Từ Liêm
 • 1991
 • Phú Yên
 • Thông tin liên hệ

 • 0986228386
 • https://www.facebook.com/toan.toongteng
 • Tiểu sử cá nhân

 • 810
 • 0
 • Viettennis
 • 07/04/2021