Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Nhật Minh
 • Minh Sports
 • 1982
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0848748866
 • Nhật Minh Nguyễn
 • Tiểu sử cá nhân

 • 735
 • 0
 • Viettennis
 • 05/04/2021
 • Tham khảo điểm 735 viettennis