Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Trần Trọng Hoà
 • Thần Vương
 • 1992
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0988719196
 • kaunhok_handsome_92@yahoo.com
 • Tiểu sử cá nhân

 • 650
 • 0
 • Viettennis
 • 24/03/2022
 • - Viettennis Hoa tt92 650x