Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Ngô Hải Đông
 • tomdong
 • 1983
 • Hà Nội
 • Only forehand.
  Trái không có.
  Nâng bóng vớ vẩn.
  Đang học kick serve.

 • Thông tin liên hệ

 • 0975819108
 • https://www.facebook.com/tomdong.tom/
 • Tiểu sử cá nhân

 • 0
 • Đã tham gia giải đánh đôi 1330 của tennisviet đầu năm 2020.

 • Đánh 2 trận bị loại.