Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Dương Tuấn Sơn
 • Sơn Tuấn
 • 1988
 • Thái Nguyên
 • Thông tin liên hệ

 • 0973472473
 • https://www.facebook.com/duongtuanson20
 • Tiểu sử cá nhân

 • 695
 • 0
 • Admin
 • 27/03/2021
 • - 12/8/2023 Thăng Long Open 16
  - Vườn Xoài Open 1380

 • - 27/03/2021 Tham khảo điểm 695 viettennis