Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Dương Tuấn Sơn
 • Sơn Tuấn
 • 1988
 • Thái Nguyên
 • Thông tin liên hệ

 • 0973472473
 • Tiểu sử cá nhân

 • 695
 • 0
 • Viettennis
 • 27/03/2021
 • Tham khảo điểm 695 viettennis