Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Đức Hưng
 • Nguyễn Đức Hưng
 • 1978
 • Hà Nội
 • 2.5 vntennis, 650 viettennis

 • Thông tin liên hệ

 • 0973004488
 • Nguyễn Đức Hưng
 • Tiểu sử cá nhân

 • 650
 • 0
 • Viettennis
 • 05/04/2021
 • Tham khảo điểm 650 viettennis