Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Duy Linh
 • Linh Sửu
 • 1985
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 097 2791985
 • Duy linh
 • Tiểu sử cá nhân

 • 650
 • 0
 • Viettennis
 • 26/03/2021