Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Trần Quang Khải
 • Khải Nộp
 • 1977
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0969141277
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100044361314361
 • Tiểu sử cá nhân

 • 660
 • 675
 • VNTennis
 • 07/05/2022
 • - Rất nhiều giải của VNTennis và Viettennis, cùng cấp câu lạc bộ

 • - Tắm sớm vòng loại tất cả các giải

 • - Viettenis Khải nộp 670
  - Điều chỉnh điểm solo từ 670 lên 675: hạng 3 giải solo 680 ngày 9/4/2022
  - Điều chỉnh điểm đôi từ 670 xuống 660: điều chỉnh cho sát với trình thật