Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Sinh Thành
 • Nguyễn Sinh Thành
 • 1983
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0902186086
 • Tiểu sử cá nhân

 • 630
 • 0
 • Hùng Sport
 • 27/03/2021
 • Điểm được Mod Hùng Sport bảo lãnh