Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Trần hải sơn
 • Sơn bin
 • 1990
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0975336788
 • Tiểu sử cá nhân

 • 650
 • 0
 • Hùng Sport
 • 14/04/2021