Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Phương
 • Hoàng Phương
 • 1984
 • Quảng Ninh
 • Thông tin liên hệ

 • 0966258358
 • Tiểu sử cá nhân

 • 745
 • 0
 • Ngô Đại Phúc
 • 02/12/2020
 • Tham khảo Viettennis 745