Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Vũ Khương Duy
 • Vũ Duy
 • 1993
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0889002468
 • https://www.facebook.com/vukhuongduy
 • Tiểu sử cá nhân

 • 695
 • 690
 • Viettennis
 • 25/07/2022
 • - 07/12/2020 Tham khảo VNTennis 2.80
  - 12/4/2022 Điều chỉnh điểm solo từ 680 lên 690: Á quân giải solo 680 9/4/2022
  - 25/07/2022 Điều chỉnh điểm đôi từ 680 lên 695: vô địch Thăng Long Open 7