Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Vũ Khương Duy
 • Vũ Duy
 • 1993
 • Hà Nội
 • Thông tin liên hệ

 • 0889002468
 • https://www.facebook.com/vukhuongduy
 • Tiểu sử cá nhân

 • 680
 • 690
 • VNTennis
 • 07/12/2020
 • - Tham khảo VNTennis 2.80
  - Điều chỉnh điểm solo từ 680 lên 690: Á quân giải solo 680 ngày 9/4/2022