Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Phạm Vũ Hưng 695 0 18/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Mạnh Trung 660 0 07/04/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn lê thuỳ 675 0 11/07/2022 Xem hồ sơ
  Hoàng Hồng Sơn 650 0 01/07/2022 Xem hồ sơ
  Phùng Trọng Đức 650 0 11/11/2022 Xem hồ sơ
  Hệ Dược SL 665 0 08/05/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Văn Việt 650 0 09/04/2021 Xem hồ sơ
  Trần huy quang 650 0 18/06/2022 Xem hồ sơ
  Phan Quang Tú 0 0 24/08/2022 Xem hồ sơ
  Lê Tuấn Phong 650 0 14/09/2022 Xem hồ sơ
  Pham Hữu Sang 630 0 14/09/2022 Xem hồ sơ
  Hoàng Văn Công 640 0 14/09/2022 Xem hồ sơ
  Ngô Quang Luân 650 0 05/10/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Đức Hùng 640 0 30/11/2022 Xem hồ sơ
  Thái Tuấn 635 0 15/07/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Anh Tuấn 740 0 30/10/2022 Xem hồ sơ
  Lưu Ngọc Tuấn 610 0 09/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Xuân Tùng 710 0 12/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thành Công 640 0 04/10/2022 Xem hồ sơ
  Trần Đăng Khoa 645 0 17/10/2022 Xem hồ sơ
  Phan Khang 650 0 14/04/2021 Xem hồ sơ
  Chu Tiến Hải 660 0 16/04/2021 Xem hồ sơ
  Lê Thành Trung 650 0 13/03/2022 Xem hồ sơ
  Trần Thắng 680 0 28/03/2022 Xem hồ sơ
  Phạm Văn Sơn 640 0 05/09/2022 Xem hồ sơ