Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Trang Nguyễn
 • Trang Quảng Yên
 • 1983
 • Quảng Ninh
 • Toàn điểm yếu

 • Thông tin liên hệ

 • 0924281183
 • Tiểu sử cá nhân

 • 585
 • 0
 • Ngô Đại Phúc
 • 12/09/2022