Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Nguyễn Văn Trung
 • Trung Tiên Yên
 • 1994
 • Quảng Ninh
 • Thông tin liên hệ

 • 0886962222
 • Tiểu sử cá nhân

 • 655
 • 0
 • Nguyễn An Ninh
 • 08/09/2022