Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Phạm Công Sơn
 • Sơn ATA
 • 1991
 • Phú Thọ
 • Thông tin liên hệ

 • 0915686848
 • https://www.facebook.com/SonPham120291
 • Tiểu sử cá nhân

 • 630
 • 0
 • Mạnk Ckimay
 • 31/05/2022