Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

 • Thông tin thành viên

 • Trần Ngọc Sơn
 • Sơn 98
 • 1998
 • Hà Nội
 • Muốn tham gia giao lưu để nâng trình

 • Thông tin liên hệ

 • 0903286669
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100025471998635
 • Tiểu sử cá nhân

 • 650
 • 665
 • Nguyễn Duy Tùng
 • 16/03/2022
 • Chưa có

 • Chưa có