Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh – Đỏ tại đây.
 • Thông tin thành viên

 • Tứ Đỗ
 • Tứ Đỗ
 • 1988
 • Hà Nội
 • Trình vntennis: 2.55
  Trình việt tennis: 650 xanh

 • Thông tin liên hệ

 • 0978976666
 • Tứ Đỗ
 • Tiểu sử cá nhân

 • 660
 • 660
 • Admin
 • 26/03/2022
 • vntennis 5.0
  jis 1350
  Nghìn 1330

 • giải 3 giải Nghìn 1330