Bảng điểm

Các VĐV tìm hiểm kỹ về quy định điểm Xanh, Cam, Đỏ tại đây.

Bộ Lọc:

  • Giới Tính
  • Mod Chấm Trình
  Thành viên Nickname Điểm Đôi Điểm Đơn Ngày cập nhật Chi tiết
  Trịnh đức luân 650 0 09/05/2022 Xem hồ sơ
  Đinh nghĩa 0 0 Xem hồ sơ
  Tạ Ngọc Anh 700 0 19/09/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Tuấn 660 0 18/09/2022 Xem hồ sơ
  Phung duc binh 685 0 21/04/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn mạnh hùng 660 0 24/06/2022 Xem hồ sơ
  Lương Hải Đăng 640 0 28/03/2022 Xem hồ sơ
  Trần thị diệu 0 0 Xem hồ sơ
  Vũ An Đức 0 0 Xem hồ sơ
  Trịnh tuấn anh 660 0 25/07/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thanh Tùng 640 0 22/08/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn mạnh Kường 650 0 11/08/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn văn vinh 620 0 25/03/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Thị Mỹ Duyên 580 0 14/08/2022 Xem hồ sơ
  Phí Việt Dũng 650 0 31/03/2021 Xem hồ sơ
  Tạ Quốc Bảo 810 0 28/03/2022 Xem hồ sơ
  Đoàn Ngọc Phúc 650 0 10/08/2022 Xem hồ sơ
  Đặng quốc tuấn 680 0 14/09/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Quốc Cường 665 0 21/03/2022 Xem hồ sơ
  Đỗ Van Huy 675 0 02/06/2022 Xem hồ sơ
  Phan Duy Quang 0 0 Xem hồ sơ
  Hoàng Anh Tú 665 0 11/07/2022 Xem hồ sơ
  Nguyễn Tiến Dũng 680 0 05/04/2021 Xem hồ sơ
  Nguyễn Văn Thành 660 0 08/09/2022 Xem hồ sơ
  Phùng Anh Khoa 705 0 05/04/2021 Xem hồ sơ